Khamis, 8 Mac 2012

Latihan cuti pertengahan penggal 2012 - Tingkatan 5

- Ibnu Sina
- Ibnu Khaldun
- Hamka

Berdasarkan tokoh di atas, jawab soalan berikut:

1. Ceritakan riwaayat hidup mereka.
2. Senaraikan empat sifat peribadi mereka.
3. Jelaskan dua jasa dan sumbangan mereka.

Latihan cuti pertengahan penggal 2012 - Tingkatan 4

- Imam Abu Hanifah
- Imam Malik
- Imam Syafie

Berdasarkan tokoh di atas, jawab soalan berikut:

1. Ceritakan riwaayat hidup mereka.
2. Senaraikan empat sifat peribadi mereka.
3. Jelaskan dua jasa dan sumbangan mereka.

Latihan cuti pertengahan penggal 2012 - Tingkatan 3

- Saidatina Khadijah binti Khuwailid
- Saidatina Sumaiyyah binti Khayyak
- Saidatina Fatimah Az-Zahra

 Berdasarkan tokoh di atas, jawab soalan berikut:

1. Ceritakan riwaayat hidup mereka.
2. Senaraikan empat sifat peribadi mereka.
3. Jelaskan dua jasa dan sumbangan mereka.

Latihan cuti pertengahan penggal 2012 - Tingkatan 2 -

- Saidina Umar al-Khatab
- Saidina Usman bin affan
- Saidina Ali bin Abi Talib

Berdasarkan tokoh di atas, jawab soalan berikut:

1. Ceritakan riwaayat hidup mereka.
2. Senaraikan empat sifat peribadi mereka.
3. Jelaskan dua jasa dan sumbangan mereka.

Latihan cuti pertengahan penggal 2012 - Tingkatan 1

- Saidatina Khadijah binti Khuwailid
- Saidina Abu Bakar As-Sidek
- SaidinaBilal bin Rabah

Berdasarkan tokoh di atas, jawab soalan berikut:

1. Ceritakan riwaayat hidup mereka.
2. Senaraikan empat sifat peribadi mereka.
3. Jelaskan dua jasa dan sumbangan mereka.