Selasa, 9 Julai 2013

Selamat Berpuasa

Assalamualaikum w.b.t

Kepada semua warga SMKIS yang beragama Islam, panitia pendidikan islam mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa.Jumaat, 5 Julai 2013

USTAZ ZULKIFLI BIN AHMAD DALAM KENANGAN


 Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Ahmad, Guru Pendidikan Islam SMK Iskandar Shah telah kembali ke Rahmatullah jam 1.30 pagi pada 20 Jun 2013. Jenazah telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Kelubi Jasin. Seluruh warga SMKIS amat merasai kehilangan seorang guru yang disayangi. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al Fatihah.

ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH

ADAB TINGKATAN 5
ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH
1.   Berikutadalahmemberihadiahdansedekah kecuali
A.    ?    disukaiolehmanusia
B.    ?    rezekiakanbertambah
C.    ?    mendapatganjarandaripada Allah S.W.T
D.    ?    dimasukkankesyurgatanpahisab
2.   Antarajenissedekahdalamislamialah
A.    ?    memberirasuah
B.    ?    amarmakrufnahimungkar
C.    ?    menolong orang membeliminuman haram
D.    ?    memberisalamketikamasukdalammajlisilmu
3.   Hukummemberisedekahdanhadiahialah
A.    ?    wajib
B.    ?    harus
C.    ?    sunat
D.    ?    makruh
4.   Berikutadalahadab yang perludijauhisemasabersedekah
A.    ?    Ikhlas
B.    ?    Memberisecararahsia
C.    ?    Tidakmengungkit-ungkit

D.    ?    Memberibarang yang sudahrosak

ADAB TINGKATAN LIMA

ADAB TINGKATAN LIMA
ADAB MEMELIHARA ALAM
1.   Di antaraberikut, manakah yang dianggappencemaranbunyi?

i Bunyiguruh
ii Bunyikilang
iii Bunyiombak
iv Bunyikenderaan
A.    ?    i dan ii
B.    ?    i dan iii
C.    ?    ii dan iv
D.    ?    iii dan iv
2.   Pencemaranalam yang berlakudisebabkanolehkecuaianmanusiaialah
A.    ?    Banjir
B.    ?    hakisanombak
C.    ?    kemaraupanjang
D.    ?    pembuangansisatoksik
3.   Berikutadalahlangkah-langkahmengatasimasalahpencemaranalamdariterusberlaku kecuali
A.    ?    menanamkesedarankepadamasyarakat
B.    ?    pembinaankilangsecaraberterusan
C.    ?    memeliharadanmemuliharaalam
D.    ?    penguatkuasaanundang-undang
4.   puncaberlakupencemarantanahadalah
A.    ?    pembuangansisatoksik
B.    ?    penanamansayursecarahidroponik
C.    ?    penanamansemulapokokgetahdankelapasawit

D.    ?    pembuangansampahsarap di merata-rata tempat

ADAB MEMELIHARA ALAM

ADAB MEMELIHARA ALAM
SOALAN SUBJEKTIF
1
 Kerosakan alam sekitar disebabkan oleh tangan manusia.
Terangkan dua kesan tersebut.     [ 4 markah ]
2
Jelaskan dua punca pencemaran alam. [ 4 markah ]
3
 Huraikan tiga kebaikan menjaga alam semulajadi. [ 6 markah ]
 4
 Nyatakan tiga langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus berlaku. [ 6 markah ]
 JAWAPAN 

Nombor
Jawapan
Catatan / markah
1
Dua kesan kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh tangan manusia:
·                     Pencemaran udara daripada  pembakaran terbuka, asap rokok, kenderaan bermotor dan asap-asap kilang.
·                     Pencemaran air dengan cara membuang sisa toksik dan sampah ke dalam air
·                     Pencemaran tanah dengan cara membuang bahan-bahan kilang dan sampah di merata-rata tempat
·                     Pencemaran bunyi daripada kenderaan bermotor, kilang, kuari, kerja-kerja pembinaan bangunan dan lain-lain. 
 [2x  2m =4m ]

Dua punca pencemaran alam:
·                     Sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak
·                     Sikap untuk mengaut keuntungan dengan cepat
·                     Kurang kesedaran terhadap kepentingan alam semulajadi
·                     Tiada penguatkuasa daripada pihak berkuasa 
 [ 2 x 2m =  4m ]
 3

Tiga kebaikan menjaga alam semulajadi:
·                     Dapat mengekalkan kebersihan dan keindahannya.
·                     Masyarakat dapat menikmati keindahan alam semulajadi
·                     Masyarakat menjadi harmoni dan sejahtera
·                     Menjamin udara bersih
·                     memberi keselesaan dalam kehidupan 
·                     Pencemaran alam dapat dikurangkan.
·                     Mengelak daripada mendapat penyakit dan wabak yang berbahaya
 [ 3 x 2m =  6m ]
4
Tiga langkah berkesan untuk menghalang pencemaran dari terus berlaku:
·                     Mengadakan kempen menjaga alam sekitar
·                     mewujudkan pasukan pemantau alam sekitar
·                     menguatkuasakan undang-undang
·                     mengadakan dan mewujudkan lebih banyak pusat kitar semula
·                     meyediakan kemudahan secukupnya untuk kegunaan orang ramai
 [3 x  2m =  6m ]