Ahad, 27 Januari 2013


Nama Rasulullah SAW Di Dalam Al Quran
 .
Allah SWT dalam Al Qurannul Karim menyebut Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam  dengan beberapa nama :  Basyir (pembawa kabar yang baik / gembira), Nadzir (pembawa berita buruk / pemberi peringatan), Siraj al-Munir (Pelita Penerang), Ra’uf (Penyantun / lemah lembut), Rahim (penyayang), Rahmatan Lil Alamin (Rahmat bagi alam semesta), Muhammad, Ahmad, Thaha, Yasin, Muzzammil (Orang yang berselimut), dan Abdullah (hamba Allah).
 .
Firman Allah SWT :
Description: 72:19
“Dan bahwasanya, ketika Abdullah  (Hamba Allah / Nabi Muhammad) berdiri mengerjakan ibadat kepadaNya… .”

 1.  Dalam Surah al-Jinn, ayat 19 di atas; Allah SWT menyebut Baginda dengan panggilan ‘Abdullah’ (Hamba Allah).
.
2.  Nama Baginda yang lain lagi adalah ‘An-Nadzir al-Mubin’ (orang yang memberi peringatan dengan jelas dan terang), iaitu sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hijr ayat 89 yang bermaksud:
Description: 15:89

Dan katakanlah (Hai Nabi), “Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul pemberi peringatan yang jelas.”

3.  Manakala nama ‘Mudzakkir’ diungkap dalam Al-Quran Al-Ghashiyah, ayat 21 ;
Description: 88:21
“Oleh itu berikanlah peringatan (wahai Muhammad, kepada manusia, dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya), kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorangMudzakkir (Rasul yang memberi peringatan).”  (QS 88;21 )
.
4. Disamping nama di atas, juga disebutkan beberapa nama dan sifat Nabi MuhammadSallallahu Alaihi Wasallam  yang lain seperti:
·         Rasulurrahmah, Raluluttaubah, Rasulumalahim, Al-Muqaffi, Qutsam
·         Selain itu Mustaffa dan kebanyakan nama surah-surah dalam Al-Qur’an seperti Tohadan Yasin.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan