Jumaat, 5 Julai 2013

ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH

ADAB TINGKATAN 5
ADAB MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH SERTA SEDEKAH
1.   Berikutadalahmemberihadiahdansedekah kecuali
A.    ?    disukaiolehmanusia
B.    ?    rezekiakanbertambah
C.    ?    mendapatganjarandaripada Allah S.W.T
D.    ?    dimasukkankesyurgatanpahisab
2.   Antarajenissedekahdalamislamialah
A.    ?    memberirasuah
B.    ?    amarmakrufnahimungkar
C.    ?    menolong orang membeliminuman haram
D.    ?    memberisalamketikamasukdalammajlisilmu
3.   Hukummemberisedekahdanhadiahialah
A.    ?    wajib
B.    ?    harus
C.    ?    sunat
D.    ?    makruh
4.   Berikutadalahadab yang perludijauhisemasabersedekah
A.    ?    Ikhlas
B.    ?    Memberisecararahsia
C.    ?    Tidakmengungkit-ungkit

D.    ?    Memberibarang yang sudahrosak

Tiada ulasan:

Catat Ulasan