Jumaat, 5 Julai 2013

ADAB TINGKATAN LIMA

ADAB TINGKATAN LIMA
ADAB MEMELIHARA ALAM
1.   Di antaraberikut, manakah yang dianggappencemaranbunyi?

i Bunyiguruh
ii Bunyikilang
iii Bunyiombak
iv Bunyikenderaan
A.    ?    i dan ii
B.    ?    i dan iii
C.    ?    ii dan iv
D.    ?    iii dan iv
2.   Pencemaranalam yang berlakudisebabkanolehkecuaianmanusiaialah
A.    ?    Banjir
B.    ?    hakisanombak
C.    ?    kemaraupanjang
D.    ?    pembuangansisatoksik
3.   Berikutadalahlangkah-langkahmengatasimasalahpencemaranalamdariterusberlaku kecuali
A.    ?    menanamkesedarankepadamasyarakat
B.    ?    pembinaankilangsecaraberterusan
C.    ?    memeliharadanmemuliharaalam
D.    ?    penguatkuasaanundang-undang
4.   puncaberlakupencemarantanahadalah
A.    ?    pembuangansisatoksik
B.    ?    penanamansayursecarahidroponik
C.    ?    penanamansemulapokokgetahdankelapasawit

D.    ?    pembuangansampahsarap di merata-rata tempat

Tiada ulasan:

Catat Ulasan