Selasa, 2 April 2013

ADAB TINGKATAN 5 - ADAB BERMUSAFIR


1
  Islam mengharuskan umatnya bermusafir dengan tujuan yang baik.
( a )
 Apakah maksud musafir? ( 2 markah )

( b )
Huraikan dua adab semasa bermusafir?  [4 markah]

( c )
Terangkan dua kesanpositif terhadap seseorang yang beradab ketika bermusafir.  [4 markah]
2
Terdapat beberapa hukum ketika bermusafir.

 ( a )
 Nyatakan dua hukum tersebut beserta contoh. [4 markah]

( b )
Mengapakah digalakkan melantik ketua ketikab ermusafir? [4 markah]

 JAWAPAN 

Nombor

Jawapan
Catatan / markah
1
( a )
 Maksud musafir:
 Melakukan perjalanan jauh kesuatu tempat l ebih dari dua marhalah dengan tujuan baik.

 [1 x  2m = 2m ]

( b )
 Dua adab semasa bermusafir:
  Memohon petunju kdaripada Allah S.W.T.
  Melantik seorang ketua apabila berkumpulan.
  Sunat mengucapkan selamt tinggal kepada orang yang ditinggalkan.
  Tidak melakukan kerosakan terhadap alam sekitar.
  Melakukan solat jamak dan qasar.
 [ 2 x 2m =  4m ]

( c ) 
  Dua kesan positif terhadap seseorang yang beradab ketika bermusafir:
  Perjalanan tersebut mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T
  Tidak berlaku kerosakan alam sekitar.
  Wujud kerjasama dalam kumpulan/ ukhuwah/ persaudaraan.
 [ 2 x 2m =  4m ]

2
( a )
Dua hukum bermusafir:
Wajib: Bagi seorang muslim yang berkemampuan bermusafir ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah yang wajib.
Sunat: Bermusafir untuk menziarahi tiga buah masjid iaitu Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, dan Masjid Aqsa serta bermusafir untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti menziarahi saudara mara.
Harus: Bermusafir ke mana sahaja dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak.
Makruh: Bermusafir ketempat-tempat yang haram dikunjungi seperti pusat-pusat maksiat atau menyaksikan pesta-pesta maksiat.
 
 [ 2 x 2m =  4m ]


( b )
 Sebab-sebab digalakkan melantik ketua ketika bermusafir:
 Supaya perjalanan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah S.W.T
 Supaya ketua yang dilantik dapat menyelesaikan sesuatu pertelingkahan yang berlaku.
 Supaya sentiasa berdisiplin dalam semua perkara yang dilakukan.
 Supaya terhindar daripada melakukan maksiat dan kejahatan.

 [ 2 x 2m =  4m ]


Tiada ulasan:

Catat Ulasan