Isnin, 8 April 2013


ADAB DENGAN PEMIMPIN
1
Pemimpin berwibawa tunjang kemakmuran negara.
( a )
 Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin.  [ 2 markah ]

( b )
Nyatakan empat ciri pemimpin menurut Islam. [ 4 markah ]

( c )
Jelaskan dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. [4 markah ]
2
 Jelaskan dua adab terhadap pemimpin. [ 4 markah ] 
 JAWAPAN 
Nombor

Jawapan
Catatan / markah
1
( a )
Maksud pemimpin:
Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi.
 [1 x  2m = 2m ]

( b )
 Empat ciri pemimpin menurut  Islam:
 • Beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T
 • Bersikap adil
 • Berilmu pengetahuan
 • Berfikiran terbuka
 • Tegas melaksanakan hukum  Allah S.W.T 
 [ 2 x 2m =  4m ]

( c ) 
 Dua tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat:
 • Menjaga  agama.
 • Berlakuadil.
 • Menyediakan keperluan asas.
 [ 2 x 2m =  4m ]

2
( a )
Dua adab rakyat terhadap pemimpin:
 • Mentaati pemimpin
 • Membantu pemimpin
 • Memberi sokongan yang padu
 • Menasihati pemimpin dengan cara yang baik
 [ 2 x 2m =  4m ]


Tiada ulasan:

Catat Ulasan