Jumaat, 5 April 2013


ADAB BERNEGARA

1
Sesebuah negara akan aman sejahtera sekiranya rakyat hidup bertoleransi dan beradab.
( a )
 Nyatakan dua adab bernegara.( 4  markah )

( b )
Terangkan dua kesan positif sekiranya rakyat beradab dengan negara [ 4 markah ]

( c )
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat memberi sumbangan kepada negara? [ 4 markah ]
2

Huraikan dua cara membuktikan bahawa anda adalah seorang yang mencintai negara Malaysia. [ 4 markah ]

 JAWAPAN 
Nombor

Jawapan
Catatan / markah
1
( a )

Dua adabbernegara:
 • Menjaga nama baik negara.
 • Cinta kepada negara.
 • Memelihara keamanan negara.
 • Berbakti kepada negara.
 [ 2 x  2m = 4m ]

( b )

Dua kesan posit f sekiranya r akyat  beradab  dengan  negara:
 • Negara akan bertambah maju.
 • Negara di pandang mulia dan dihormati.
 • Rakyat dapat menikmati kemewahan rezeki.
 • Negara aman.
 [ 2 x 2m =  4m ]

( c ) 

Sumbangan kepada negara yang dapat diberikan oleh seorang pelajar:
 • Belajar bersungguh-sungguh.
 • Mengamalkan  akhlakmulia.

 [ 2 x 2m =  4m ]

2
 Dua cara membuktikan bahawa anda seorang yang mencintai negara Malaysia:
 • Mempertahankan negara sekiranya diancam musuh.
 • Berusaha memajukan negara.
 • Sentiasa patuh kepada undang-undang negara
 • Tidak melakukan provokasi terhadap negara sendiri

 [ 2 x 2m =  4m ]


Tiada ulasan:

Catat Ulasan