Rabu, 3 April 2013

ADAB TINGKATAN 5 - ADAB BERMUSAFIR


 1. Berikutadalahtujuanberadabketikamusafir kecuali
  1.   ?    dapatpertolonganketikasusah
  2.   ?    dapatmenikmatikeindahanalam
  3.   ?    dapatmenujuketempat yang dihajatidenganselamat
  4.   ?    mendapatrahmatdankeberkatandaripada Allah S.W.T
 1. Musafiradalahperkara yang diharuskansekiranyabertujuanuntuk
  1.   ?    menziarahikuburkeramat
  2.   ?    melihatkebesaran Allah S.W.T
  3.   ?    Menontonpertandinganbinabadan
  4.   ?    Menyambuthari "memperingatikekasih"
 1. Pilihpernyataan yang menunjukkanmakruhbermusafir
  1.   ?    Menziarahi orang sakit
  2.   ?    Bersiar-siartanpatujuan
  3.   ?    Menunaikanumrah di Mekah
  4.   ?    Menbeli-belahbersamakeluarga
 1. Hukummusafiruntukmenziarahi Masjid al-Haram di Mekahialah
  1.   ?    wajib
  2.   ?    sunat
  3.   ?    harus
  4.   ?    haram
 1. Antaraberikut yang manakahbukanadabbermusafir?
  1.   ?    Memohonpetunjuk Allah
  2.   ?    Menyediakanbekalansecukupnya
  3.   ?    Memintanasihatdaripada orang yang berpengalaman
  4.   ?    Wajibmengucapkanselamattinggalkepada orang yang ditinggalkan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan